🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

Wij willen een laagdrempelige praktijk zijn, met behoud van de dorpse sfeer, zoals we die de afgelopen 25+ jaren gekend hebben.

Onze assistentes zijn de - goed opgeleide - poort tot onze praktijk; benut hun kennis. Op ons verzoek vragen zij naar de reden van de komst, zodat zij kunnen inschatten of een advies gepast is, dan wel een consult of visite.

Wij voeren de huisartsenzorg in de volle breedte uit, inclusief kleine verrichtingen.

Wij hechten belang aan preventie van chronische ziekten en hopen met leefstijl adviezen gezondheid te bevorderen.


Visie

Wij staan voor een goed bereikbare huisartsenpraktijk, waar patiënten zich gehoord voelen.

Wij staan tevens voor kwalitatief goede zorg en hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan.

Ons vak is breed, en biedt ruimte voor specifieke verdieping.

Maud Horvers en Antoinette Marinus hebben zich extra geschoold in de dermatologie, Sylvia van Manen in de GGZ en leefstijlgeneeskunde.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij jouw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en als je daar toestemming voor hebt gegeven. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij jouw gegevens verwijderen.