🔎 Praktijkinfo Mijn Portaal Ik heb spoed

Inschrijven als patiënt

Je bent welkom in onze praktijk. Als je je als nieuwe patiënt wilt inschrijven, vragen wij je om onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Wil je enkel een wijziging doorgeven in je persoons-, contact- of verzekeringsgegevens? Doe dit dan via jouw portaal. Geen portaal? Bel dan met onze assistente.


Belangrijk: Voor ieder gezinslid dien je een apart formulier in te vullen. Vermeld bij aanvulling duidelijk de reden van inschrijven. Na het invullen van het inschrijfformulier kan de inschrijving pas worden verwerkt als je van ieder gezinslid een kopie van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument én zorgpolis bij ons laat zien. Heb je voor je kind nog geen eigen identiteitsbewijs? Laat dan de Persoonslijst Basisregistratie Personen (BRP) zien. Deze heb je gekregen bij of na de inschrijving bij de gemeente. Vergeet je vervolgens ook niet in te schrijven bij een apotheek.

Let op: Bij het wisselen van praktijk is het noodzakelijk dat je jezelf uitschrijft bij je vorige huisarts. Dit is met name belangrijk, omdat je pas zorg bij ons kunt ontvangen zodra wij je medische dossier overgezet hebben op onze praktijk. Geef de vorige huisarts toestemming het dossier naar ons toe te sturen. We zullen contact opnemen met de vorige huisarts om het dossier digitaal te ontvangen. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat de vorige huisarts weet dat je bij ons ingeschreven wordt.